ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

สื่อมัลติมีเดีย

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด เข้าชมทั้งหมด
1 ตอนที่ 1 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารคืออะไร23 พฤศจิกายน 2566 15:22:4312,664
2 ตอนที่ 2 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ23 พฤศจิกายน 2566 15:22:501,340
3 ตอนที่ 3 เรื่อง วิธีการขอข้อมูลข่าวสาร23 พฤศจิกายน 2566 15:22:571,322
4 ตอนที่ 4 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย23 พฤศจิกายน 2566 15:23:051,324
5 ตอนที่ 5 เรื่อง การร้องเรียน23 พฤศจิกายน 2566 15:23:131,372
6 ตอนที่ 6 เรื่อง การอุทธรณ์23 พฤศจิกายน 2566 15:23:211,296
7 ตอนที่ 7 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล23 พฤศจิกายน 2566 15:23:301,364
8 ตอนที่ 8 เรื่อง ปัญหาการใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร23 พฤศจิกายน 2566 15:23:381,362
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ