ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

เมนูหลัก

บทความ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำขอใบอนุญาตขอได้ไหมนะ18 มกราคม 2567 12:08:0241
2 ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้ไหม18 มกราคม 2567 12:07:4041
3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ18 มกราคม 2567 12:07:2533
4 ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่18 มกราคม 2567 12:07:1027
5 ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ18 มกราคม 2567 12:06:4939
6 รายงานการประชุมขอได้ไหมนะ13 ธันวาคม 2566 11:36:04141
7 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม13 ธันวาคม 2566 11:35:52101
8 ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม?13 ธันวาคม 2566 11:35:4076
9 ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่13 ธันวาคม 2566 11:35:2883
10 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน13 ธันวาคม 2566 11:35:0683
11 หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:48:1468
12 เปิดเผยได้แค่ไหน27 พฤศจิกายน 2566 14:48:0569
13 หน่วยงานของรัฐ...กับข้อมูลส่วนบุคคล27 พฤศจิกายน 2566 14:47:5656
14 หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย27 พฤศจิกายน 2566 14:47:4072
15 ต้องเก็บนานแค่ไหน27 พฤศจิกายน 2566 14:47:2786
16 ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ27 พฤศจิกายน 2566 14:44:5961
17 มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร27 พฤศจิกายน 2566 14:44:2872
18 แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น27 พฤศจิกายน 2566 14:44:1768
19 ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ27 พฤศจิกายน 2566 14:44:0473
20 ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:42:3353
21 เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม?27 พฤศจิกายน 2566 14:30:2867
22 อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่27 พฤศจิกายน 2566 14:30:1666
23 ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:30:0586
24 อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน27 พฤศจิกายน 2566 14:29:5468
25 ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ27 พฤศจิกายน 2566 14:29:4469
26 ก็ไม่ได้ครอบครอง27 พฤศจิกายน 2566 14:29:3371
27 มีเหตุผลไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:29:2269
28 ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน27 พฤศจิกายน 2566 14:29:1266
29 ขอถามได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:29:0157
30 ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ27 พฤศจิกายน 2566 14:28:50103
31 ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร27 พฤศจิกายน 2566 14:28:3867
32 ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล27 พฤศจิกายน 2566 14:28:2557
33 ขอสำนวนคดี27 พฤศจิกายน 2566 14:28:1298
34 ขอรายงานการประชุม27 พฤศจิกายน 2566 14:28:0179
35 ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน27 พฤศจิกายน 2566 14:27:4178
36 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก27 พฤศจิกายน 2566 14:27:2378
37 ขอรายการเสียภาษี27 พฤศจิกายน 2566 14:27:1164
38 ขอข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน27 พฤศจิกายน 2566 14:27:0167
39 ขอบันทึกประจำวันคดีอาญา27 พฤศจิกายน 2566 14:26:4790
40 ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า27 พฤศจิกายน 2566 14:26:2874
41 ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้27 พฤศจิกายน 2566 14:26:1472
42 ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่27 พฤศจิกายน 2566 14:26:0467
43 บันทึกภายในของส่วนราชการ27 พฤศจิกายน 2566 14:25:5490
44 ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น27 พฤศจิกายน 2566 14:25:3581
45 ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน27 พฤศจิกายน 2566 14:25:2462
46 ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน27 พฤศจิกายน 2566 14:25:08102
47 ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล27 พฤศจิกายน 2566 14:24:5872
48 ข้อเสนอของผู้เสนอราคา27 พฤศจิกายน 2566 14:24:4072
49 ขอให้ออกหนังสือรับรอง27 พฤศจิกายน 2566 14:24:2676
50 ขอดูสัญญาจ้างบุคคล27 พฤศจิกายน 2566 14:24:1469
51 เป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานหรือเปล่าครับ27 พฤศจิกายน 2566 14:23:5955
52 ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า27 พฤศจิกายน 2566 14:23:4662
53 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง27 พฤศจิกายน 2566 14:23:3467
54 ขอเอกสารชุดยื่นเสนอราคา27 พฤศจิกายน 2566 14:23:0489
55 ผลการสอบข้อเท็จจริง27 พฤศจิกายน 2566 14:22:5490
56 แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ27 พฤศจิกายน 2566 14:22:4390
57 ขอชื่อแพทย์เวร27 พฤศจิกายน 2566 14:22:3168
58 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง27 พฤศจิกายน 2566 14:22:2166
59 ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง27 พฤศจิกายน 2566 14:22:0677
60 ขอข้อมูลการเลือกตั้ง27 พฤศจิกายน 2566 14:21:5467
61 โควิด 19 เป็นเหตุ27 พฤศจิกายน 2566 14:20:4872
62 ลูกหนี้อยู่ที่ไหน27 พฤศจิกายน 2566 14:20:37110
63 ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์27 พฤศจิกายน 2566 14:20:2659
64 ประเมินผลงานทางวิชาการ27 พฤศจิกายน 2566 14:20:0592
65 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน27 พฤศจิกายน 2566 14:19:1286
ผลลัพท์ทั้งหมด 65 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ