ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการศุลกากร ได้จัดช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้
  1. สายด่วนบริการศุลกากร (Customs Call Center) โทร. 1164
  2. สอบถามผ่านระบบรับคำถามอัตโนมัติทางเว็ปไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ "ติดต่อเรา" ประเภทคำถาม "สอบถามงานศุลกากร/ทั่วไป"
  3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email : 1164@customs.go.th
  4. หนังสือสอบถามส่งไปที่ ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110 และ
  5. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2564 13:20:34
จำนวนผู้เข้าชม : 82,017
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ