ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

เมนูหลัก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 14 เข้าชมวันนี้
  • 907 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,651 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 1164
email : 1164@customs.go.th

เรื่องน่ารู้


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 ใบกำกับการขนย้ายสินค้า กับ VGM20 ธันวาคม 2559 11:15:04205
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559 ตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พิกัด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2559)20 ธันวาคม 2559 11:26:25219
3 สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 255920 ธันวาคม 2559 11:29:32173
4 สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 255920 ธันวาคม 2559 11:32:03104
5 ตัวอย่างใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว (ภาษาจีน)20 ธันวาคม 2559 11:34:15224
6 การนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมและเครื่องรับ เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง21 ธันวาคม 2559 09:27:024031
7 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรขัดข้อง21 ธันวาคม 2559 09:29:37185
8 บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)21 ธันวาคม 2559 09:43:36757
9 Thailand National Single Window21 ธันวาคม 2559 09:44:4895
10 การชำระค่าภาษีอากรผ่านธนาคาร21 ธันวาคม 2559 09:45:17105
11 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตในการนำเข้า/ส่งออกสินค้า21 ธันวาคม 2559 10:03:29110
12 AEC INSIDE21 ธันวาคม 2559 10:06:5885
13 การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก21 ธันวาคม 2559 10:08:02132
14 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ21 ธันวาคม 2559 10:09:1490
15 การสืบค้นข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก8 พฤษภาคม 2560 11:19:35258
16 เตือนภัย21 ธันวาคม 2559 10:26:2994
17 วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้า21 ธันวาคม 2559 10:54:491056
18 สรุปการดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีตามประกาศกรมศุลกากรที่ 87/25604 มกราคม 2561 09:31:10139
19 ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และ เขตปลอดอากร31 มกราคม 2561 12:49:42203
20 Pre. Arrival Processing เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้นแหลมฉบัง เริ่ม 1 มีนาคม 2561) ตาม คำสั่งทั่วไปที่ 2/2561 และ ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/25612 กุมภาพันธ์ 2561 12:39:5790
21 อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 256112 กุมภาพันธ์ 2561 16:02:48112
22 ของที่สามารถนำเข้าเขตปลอดอากรและประเภทใบขนสินค้า9 สิงหาคม 2561 15:16:10120
23 การนำเข้า ส่งออก ชั่วคราว โดยใช้เอกสาร เอ ที เอ ( ATA CARNET )27 มิถุนายน 2561 13:01:4428
24 การยื่นใบขนสินค้าสำหรับของที่นำเข้าทางด่านศุลกากร27 มิถุนายน 2561 13:17:5322
25 วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต 25 กรกฎาคม 2561 10:52:548
ผลลัพท์ทั้งหมด 25 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ