ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

เมนูหลัก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 61 เข้าชมวันนี้
  • 2,026 เข้าชมเดือนนี้
  • 22,694 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 1164
email : 1164@customs.go.th

เรื่องน่ารู้


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 ตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พิกัด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2560)19 กันยายน 2561 15:55:32444
2 สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 255920 ธันวาคม 2559 11:29:32375
3 สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 255920 ธันวาคม 2559 11:32:03207
4 ตัวอย่างใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว (ภาษาจีน)20 ธันวาคม 2559 11:34:15313
5 การนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมและเครื่องรับ เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง21 ธันวาคม 2559 09:27:025233
6 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรขัดข้อง21 ธันวาคม 2559 09:29:37257
7 บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)21 ธันวาคม 2559 09:43:361203
8 Thailand National Single Window21 ธันวาคม 2559 09:44:48239
9 การชำระค่าภาษีอากรผ่านธนาคาร21 ธันวาคม 2559 09:45:17169
10 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตในการนำเข้า/ส่งออกสินค้า21 ธันวาคม 2559 10:03:29187
11 AEC INSIDE21 ธันวาคม 2559 10:06:58191
12 การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก21 ธันวาคม 2559 10:08:02183
13 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ21 ธันวาคม 2559 10:09:14138
14 การสืบค้นข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก8 พฤษภาคม 2560 11:19:35347
15 เตือนภัย21 ธันวาคม 2559 10:26:29142
16 สรุปการดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีตามประกาศกรมศุลกากรที่ 87/25604 มกราคม 2561 09:31:10235
17 ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และ เขตปลอดอากร31 มกราคม 2561 12:49:42326
18 Pre. Arrival Processing เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้นแหลมฉบัง เริ่ม 1 มีนาคม 2561) ตาม คำสั่งทั่วไปที่ 2/2561 และ ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/256128 สิงหาคม 2561 14:54:01148
19 อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 256112 กุมภาพันธ์ 2561 16:02:48168
20 ของที่สามารถนำเข้าเขตปลอดอากรและประเภทใบขนสินค้า27 สิงหาคม 2561 12:53:20232
21 การนำเข้า ส่งออก ชั่วคราว โดยใช้เอกสาร เอ ที เอ ( ATA CARNET )27 มิถุนายน 2561 13:01:44140
22 การยื่นใบขนสินค้าสำหรับของที่นำเข้าทางด่านศุลกากร27 มิถุนายน 2561 13:17:53120
23 วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต 25 กรกฎาคม 2561 10:52:5469
24 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ29 สิงหาคม 2561 13:36:3380
25 การคืนอากรทั่วไป10 กันยายน 2561 10:46:4162
ผลลัพท์ทั้งหมด 25 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ