ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการศุลกากรเสนอผู้บริหาร

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
  กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
  อีเมล์ : 1164@customs.go.th

  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
  ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ