ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

เมนูหลัก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7 เข้าชมวันนี้
  • 995 เข้าชมเดือนนี้
  • 38,152 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 1164
email : 1164@customs.go.th

วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต (คลิกที่นี่)

1. เข้าเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th2. เลือกรายการ "ค้นหาพิกัดศุลกากร" ด้านขวามือ

3. เลือกรายการ "ค้นหาอัตราอากร"

4. หน้าจอแสดงผล ให้เลือกใส่รหัสพิกัด หรือคำอธิบายภาษาไทย หรือคำอธิบายภาษาอังกฤษ

5. หากทราบพิกัดศุลกากร (HS Code) เบื้องต้นแล้ว ให้นำตัวเลขไปใส่ในช่องแรก ซึ่งสามารถใส่พิกัดฯ ได้ทั้ง 2 หรือ 4 หรือ 6 หรือ 8 หลัก ก็ได้ หรือหากไม่ทราบพิกัดฯ ให้ใส่คำอธิบายภาษาไทยในช่อง "คำอธิบายภาษาไทย"  แล้วกดปุ่ม "ค้นหา" 
6. หากค้นหาข้อมูลโดยใช้เพียง 2 หรือ 4 หรือ 6 หลัก หน้าเว็บไซต์จะปรากฏพิกัดศุลกากรและรายการสินค้าให้ถึงประเภทย่อย 8 หลัก ให้ท่านกดเลือกพิกัดฯ 8 หลัก ที่เฉพาะเจาะจงและรายละเอียดตรงกับของที่จะนำเข้า7. หากท่านให้ระบบค้นหาอัตราอากรทั้งหมดของพิกัดฯ นั้น โดยไม่ต้องการระบุเงื่อนไขในการนำเข้าของอัตราอากรใดๆ ให้ท่านคลิกไปที่พิกัดฯ นั้นอีกครั้งหรือ หากผู้ประกอบการต้องการค้นหาอัตราอากรโดยระบุเงื่อนไขในการนำเข้าของอัตราอากรนั้นๆ สามารถกดเลือกอัตราอากรให้ระบบแสดงเฉพาะเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องการได้จาก ช่อง "อัตราอากรที่เรียกเก็บ" เช่น อัตราอากรที่เรียกเก็บตามความตกลงอาเซียน-จีน ให้กดเลือก FTA พหุภาคี แล้วกด "แสดงอัตรา"8. เมื่อกดเลือกพิกัดฯ ที่ตรงตามสินค้าที่จะนำเข้าแล้ว ให้ดูตาราง "000: อัตราอากรตามบัญชีท้าย

ประกาศกระทรวงการคลัง มาตรา 12 ภาค 2" สำหรับพิกัดอัตราอากรศุลกากรนำเข้าที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรอื่นใด

หมายเหตุ: หากพิกัดฯ ใดไม่มีสิทธิตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ให้ดูอัตราอากรจากตาราง "999: อัตราอากรตามภาค 2 แห่ง พรก. 2530 (อัตราเพดานสูงสุด)" สำหรับพิกัดอัตราอากรศุลกากรนำเข้าที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรอื่นใด

 9. นอกจากนี้ หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถค้นหาอัตราอากรตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่นได้ เช่น เขตปลอดอากร, เขตประกอบการเสรี, คลังสินค้าทัณฑ์บน, FTA ต่างๆ เป็นต้น โดยรายละเอียดแยกตารางตามประเภทสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ: แต่ละสิทธิประโยชน์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง ตามไฟล์ที่แนบไว้ให้ในตารางช่อง "ป.คลัง"

 

10.  นอกจากนี้ ยังสามารถทราบในเบื้องต้นว่าพิกัดฯ ใดต้องขอใบอนุญาตก่อนการนำเข้าส่งออกหรือไม่ จากตารางในช่อง "ใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์"

หมายเหตุ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรตรวจสอบทุกครั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะนำเข้าส่งออกอีกครั้งว่าต้องมีใบอนุญาตหรือไม่ เพราะกรมศุลกากรบริการข้อมูลเรื่องใบอนุญาตเพียงเบื้องต้นเท่านั้น 11. เนื่องจากการกรอกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก ต้องระบุรหัสสถิติด้วย รวมไปถึงการตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าส่งออกบางครั้งต้องดูถึงรหัสสถิติด้วย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถค้นหารหัสสถิติได้จากหัวข้อ "รหัสสถิติ" ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

12. ระบุพิกัดสินค้าที่ต้องการค้นหาในช่อง "รหัสพิกัด 2,4,6,8 หลัก :"

ตัวอย่างเช่น พิกัด 85171200 จะมีรหัสสถิติ "000" "800" "899" "999"  ซึ่งเลขหลักรหัสสถิติจะมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อศูนย์บริการศุลกากร

Call Center 1164

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2562 14:49:58
จำนวนผู้เข้าชม : 3,277
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ